laptop

Projektet ny produktions- och utbildningsplattform

Sidan uppdaterades: 14 mars 2023

Projektet Upphandling av en produktions- och utbildningsplattform pågår.

Projektet bygger på tidigare utredningar (2021) om idrottsrörelsens framtida behov av en produktion- och utbildningsplattform samt beslutet vid Riksidrottsmötet 2021 – att Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna ska erbjuda moderna digitala bildnings-och utbildningsplattformar för förbund och föreningar.

Kortfattat om projektet

Projektet omfattar behovsfångst och analys av utvalda externa standardplattformar som idag finns på den svenska marknaden. Arbetet ska resultera i ett beslutsunderlag för val av plattform. Implementering är planerad att ske under 2023.

Mål

Målsättningen är att erbjuda en modern standardplattform som är användarvänlig, förenklar och effektiviserar administrationen, och som ger en ökad tillgänglighet för den som producerar och anordnar utbildning och folkbildning. Plattformen ska användas av Riksidrottsförbundet, SISU idrottsutbildarna och SISU Förlag samt erbjudas till specialidrottsförbund och till RF-SISU distrikten.

Resurser och tidsplan

Projektgrupp och styrgrupp består av representanter från Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna, i samverkan med utvalda referenspersoner och grupper från specialidrottsförbund och RF-SISU distrikten.

Tidsplan:

  • Fas 1: behov och krav – insamling och analys (Q2 2022). Bland annat bjöds utvalda SF och RF-SISU distrikt in till intervjuer och workshops.
  • Fas 2: beslut och upphandling av leverantör och plattform (Q4 2022 och Q1 2023)
  • Fas 3: implementering under 2023

Kontaktpersoner

Övergripande frågor kring projektet:

Karin Karlsson, projektägare/sponsor, VO chef Folkbildning och utbildning, SISU Idrottsutbildarna / Riksidrottsförbundet

070-698 61 75, karin.karlsson@rfsisu.se

Detaljfrågor:

Fredrik Enander

fredrik.enander@sisuforlag.se

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Karin Karlsson

Verksamhetsområdeschef Folkbildning och utbildning

070-698 61 75

Kontakt

Fredrik Enander

Förlagschef

08-699 60 54