Logotyp

Bestraffningar och årsmöten

Här publicerar RF bestraffningsbeslut enligt idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar. Här finns också kallelser till idrottens årsmöten.

Anmälan till årsmöten

Anmälan av årsmöten skickas till linda.soderqvist@rfsisu.se. Ange förbund, datum, starttid, sluttid och plats för mötet.

Ansvarig utgivare

Utgivare: Stefan Bergh, Riksidrottsförbundet
Utfärdat av: Myndigheten för radio och tv
Kontakt: kommunikation@rfsisu.se