Förklaring på vanliga ord i idrotten

Sidan uppdaterades: 31 oktober 2022

IngresI idrotten finns ord som kan vara lite svåra att förstå. Här förklarar vi några av orden.s

Folkrörelse

En grupp med många människor som har samma intresse och gör saker tillsammans kallas folkrörelse.

Funktionär

En funktionär är en person som hjälper till vid en idrottstävling. Personen kan vara domare eller hjälpa till i kiosken till exempel.

Ideell

I en ideell förening är målet inte att tjäna pengar. Målet är att göra något bra för människor. En person som arbetar ideellt får inte betalt för sitt arbete.

Idrottsförening

En förening där människor tillsammans tränar och tävlar i en eller flera idrotter. En idrottsförening kallas ofta IF. Men de kan också kallas IK som betyder idrottsklubb, IS som betyder idrottssällskap eller SK som betyder sportklubb.

Medlemsavgift

Den avgift du betalar för att vara medlem i en idrottsförening kallas medlemsavgift. Avgiften är pengar som du betalar en gång varje år.

Styrelse

Varje förening har en styrelse. Medlemmarna i föreningen väljer styrelsen på årsmötet. Styrelsen ansvarar för att föreningen gör det som medlemmarna har bestämt tillsammans på årsmötet.

Årsmöte

En förening har varje är ett möte för alla medlemmar som kallas årsmöte. På årsmötet röstar medlemmarna om vad föreningen ska göra under nästa år och vilka medlemmar som ska vara med i styrelsen.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022