Antidoping Sveriges beslut gällande Tobias Bergfors

Sidan uppdaterades: 12 april 2024

Namn: Tobias Bergfors

Förening: Team Thorengruppen Sportklubb

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: Kokain och dess metabolit bensoylekgonin

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 11 februari 2024, en dopingkontroll beträffande Tobias Bergfors i samband med en tävling i Furuborgshallen i Nykvarn.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll kokain och dess metabolit bensoylekgonin.

Beslut

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR, i enlighet med artikel 10.2.4.1 IDR, att stänga av Tobias Bergfors under tiden från och med 1 mars 2024 till och med 31 maj 2024 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Tobias Bergfors får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Sidan publicerades: 12 april 2024