Riksidrottsnämndens beslut gällande Thomas Jonasson

Sidan uppdaterades: 13 februari 2023

Namn: Thomas Jonasson

Förening: Hagfors Motorcykelklubb

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: Metylfenidat och dexamfetamin

Bakgrund

Den 17 augusti 2022, genomfördes en dopingkontroll beträffande Thomas Jonasson i anslutning till en tävling i Hagfors. Efter analys av det urinprov som han lämnat vid dopingkontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll metylfenidat och dexamfetamin.

Thomas Jonasson har varit avstängd enligt artikel 7.4.1 IDR sedan den 12 september 2022. Avstängningstiden ska därför räknas från och med den dagen.

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.2 och 10.6.2 IDR, stänga av Thomas Jonasson under tiden från och med den 12 september 2022 till och med den 11 september 2023 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.Thomas Jonasson får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Beslut

Riksidrottsnämnden avslår Thomas Jonassons överklagande. Dopingnämndens beslut står därför fast.

Sidan publicerades: 9 januari 2023