Dopingnämndens beslut gällande Robel Fsiha

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Namn: Robel Fsiha
Förening: Spårvägens Friidrottsklubb
SF: Svenska Friidrottsförbundet
Testtillfälle: Utanför tävling
Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans, artikel 2.1, Idrottens Antidopingreglemente

Bakgrund

Dopingkommissionen har i anmälan den 20 april 2020 uppgett att det den 25 november 2019 genomfördes en dopingkontroll beträffande Robel Fsiha i hans bostad i Addis Abeba, Etiopien. Efter analys av det urinprov som han lämnade vid kontrolltillfället meddelade det schweiziska dopinglaboratoriet i Lausanne att provet innehöll Testosteron.

Beslut

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.1 i Idrottens Antidopingreglemente att, i enlighet med artikel 10.2.1.1 i Idrottens Antidopingreglemente, avstänga Robel Fsiha under tiden från och med 5 februari 2020 till och med den 4 februari 2024 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller Idrotts AB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Robel Fsiha får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Sidan publicerades: 17 november 2022