Riksidrottsnämndes beslut gällande Rickard Lindqvist

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Namn: Rickard Lindqvist
Förening: Köpings Idrottsklubb
Provtagningstillfälle: Träning
Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).
Förbjuden substans: Metandienon

Bakgrund

Riksidrottsförbundet genomförde den 21 februari 2016, en dopingkontroll beträffande Rickard Lindqvist vid träning i Beckombergahallen, Bromma.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll metandienon.

Dopingnämnden beslutade enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.1 och 10.7.1 IDR, stänga av Rickard Lindqvist under tiden från och med den 6 april 2016 till och med den 5 april 2024från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.Rickard Lindqvist får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Beslut

Riksidrottsnämnden avslår Rickard Lindqvists överklagande, vilket innebär att Dopingnämndens beslut står fast.

Sidan publicerades: 17 november 2022