Dopingnämndens beslut gällande Richard Hanisch

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Namn: Richard Hanisch
Förening: IFK Skövde HK
Provtagningstillfälle: Tävling
Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).
Förbjuden substans: 5-Metylhexan-2-amin

Antidoping Sverige genomförde den 24 april 2021, en dopingkontroll beträffande Richard Hanisch vid en match i Skövde arena.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll 5-Metylhexan-2-amin.

Dopingnämnden beslutade enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.2 IDR, stänga av Richard Hanisch under tiden från och med den 18 juni 2021 till och med den 17 juni 2023 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Richard Hanisch får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Beslut

Riksidrottsnämnden avslår Richard Hanischs överklagande, vilket innebär att Dopingnämndens beslut står fast.

Sidan publicerades: 17 november 2022