Riksidrottsnämndens beslut gällande Rasmus Broberg

Sidan uppdaterades: 18 december 2023

Namn: Rasmus Broberg

Förening: SMK Motala

Dopingförseelse: Överträdelse av avstängning

Bakgrund

Den 10 oktober 2022 fattade Antidoping Sverige, beslut med stöd av artikel 2.1, artikel 10.2.1 och artikel 10.8.1 IDR, om att stänga av Rasmus Broberg, från tävling och annan aktivitet från och med den 29 augusti 2022 till och med den 28 augusti 2025.

Rasmus Broberg har överträtt avstängningen genom att under avstängningstiden ha deltagit som mekaniker i Allsvenskan 2023 Omgång 1 Gri-Val på Nyköpings Motorstadion.

Den 20 september 2023 beslutade Dopingmänden att, med stöd av artikel 10.14.3 IDR, stänga av Rasmus Broberg från och med den 29 augusti 2025 till och med den 28 februari 2026 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Rasmus Broberg får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

ADSE överklagade Dopingnämndens beslut till Riksidrottsnämnden.

Beslut

Riksidrottsnämnden avslår ADSE:s överklagande, vilket innebär att Dopingnämndens beslut står fast.

Överklagande

Riksidrottsnämnden beslut kan i vissa fall överklagas.

Sidan publicerades: 29 september 2023