Antidoping Sveriges beslut gällande Rasmus Broberg

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Namn: Rasmus Broberg
Förening: SMK Motala Speedwayklubb
Provtagningstillfälle: Tävling
Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).
Förbjuden substans: Amfetamin

Den 2 augusti 2022, genomfördes en dopingkontroll beträffande Rasmus Broberg i anslutning till en tävling i Motala. Efter analys av det urinprov som hon lämnat vid dopingkontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll amfetamin.

Beslut

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.1 IDR och artikel 10.8.1 IDR, stänga av Rasmus Broberg under tiden från och med den 29 augusti 2022 till och med den 28 augusti 2025 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Rasmus Broberg får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Sidan publicerades: 17 november 2022