Antidoping Sveriges beslut gällande Peter Granat

Sidan uppdaterades: 25 mars 2024

Namn: Peter Granat

Förening: Höllviken Kraftsportsklubb

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: SARMS Enobosarm (Ostarin)

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 20 januari 2024 en dopingkontroll beträffande Peter Granat vid en tävling i Kombihallen i Malmö.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid dopingkontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll SARMS Enobosarm (ostarin).

Beslut

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR, i enlighet med artikel 10.2.1.1 IDR samt med tillämpning av artikel 10.8.1 IDR, att stänga av Peter Granat under tiden från och med 15 februari 2024 till och med 14 februari 2027 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Peter Granat får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

 

Sidan publicerades: 25 mars 2024