Riksidrottsnämndens beslut gällande Mattias Zografos

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Namn: Mattias Zografos
Förening: Brynäs Armwrestling
Provtagningstillfälle: Utom tävling
Dopingförseelse: Underlåtenhet att lämna dopingprov (artikel 2.3 Idrottens Antidopingreglemente).

Bakgrund

Dopingkommissionen har i anmälan den 22 februari 2019 uppgett att den 3 december 2018 kallades Mattias Zografos till dopingkontroll i Friskis och Svettis anläggning i Solna men att han avvek från platsen och underlät att lämna dopingprov.

Dopingnämnden beslutade enligt artikel 2.3 IDR att, i enlighet med artikel 10.3.1 IDR, stänga av Mattias Zografos under tiden från och med den 13 maj 2019 till och med den 12 maj 2023 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Mattias Zografos får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Beslut

Riksidrottsnämnden avslår överklagandet. Dopingnämndens beslut står därmed fast.

Sidan publicerades: 17 november 2022