Antidoping Sveriges beslut gällande Mario Riderelli

Sidan uppdaterades: 10 juli 2023

Meddelat den 5 juli 2023

Namn: Mario Riderelli

Förening: Conde IF

Förseelse: Överträdelse av avstängning
 

Bakgrund

Den 22 november 2022 fattade Antidoping Sverige beslut, med stöd av artikel 2.1 och 10.2.2 IDR, om att stänga av Mario Riderelli, från tävling och annan aktivitet, från och med den 22 november 2022 till 21 november 2024. Efter att beslutet överklagats fattade Dopingnämnden beslut, den 30 januari 2023, om att Antidoping Sveriges beslut om avstängning skulle stå fast.  

Mario Riderelli har överträtt avstängningen genom att under avstängningstiden ha deltagit i fyra tävlingar: Fit4Fight Open 8 (den 20 maj 2023), SW Nation Tournament #3 (den 29 april 2023), ADCC Denmark Open (den 4 mars 2023) och BJJ Nation Tournament #4 (den 18-19 februari 2023)

Beslut  

Antidoping Sverige beslutar att ålägga Mario Riderelli en ytterligare avstängningstid om två (2) år. Avstängningstiden ska gälla från den 22 november 2024 till och med den 21 november 2026.

Överklagande  

Detta beslut får inom tre veckor överklagas till Dopingnämnden.


Sidan publicerades: 10 juli 2023