Antidoping Sveriges beslut rörande Jörgen Ljungberg

Sidan uppdaterades: 20 februari 2024

Meddelat den 24 januari 2024

Namn: Jörgen Ljungberg

Förseelse: Överträdelse av avstängning

Bakgrund

Den 16 december 2019 fattade Dopingnämnden beslut om att stänga av Jörgen Ljungberg, då han överträtt sin tidigare avstängning genom att delta i tävling. Avstängningen gällde från och med den 22 maj 2021 till och med den 21 maj 2025.

Jörgen Ljungberg har återigen överträtt sin avstängning genom att under avstängningstiden ha deltagit i två tävlingar.

Beslut

Antidoping Sverige beslutar att ålägga Jörgen Ljungberg en ytterligare avstängningstid om fyra (4) år. Avstängningstiden ska gälla från den 22 maj 2025 till och med den 21 maj 2029.

Överklagande

Detta beslut får inom tre veckor överklagas till Dopingnämnden.

Sidan publicerades: 20 februari 2024