Dopingnämndens beslut gällande Joakim Laakso

Sidan uppdaterades: 26 september 2023

Namn: Joakim Laakso

Förening: Luleå Atletklubb

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjudna substanser: Testosteron och dexamfetamin

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 10 september 2022, en dopingkontroll beträffande Joakim Laakso på tävling. Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet visade förekomst av testosteron och dexamfetamin.

Beslut

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.1 i IDR, att i enlighet med artikel 10.2.1.1 och artikel 10.4 i IDR, stänga av Joakim Laakso under tiden från och med 14 november 2022 till och med 13 november 2027 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Joakim Laakso får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Överklagande

Detta beslut får överklagas inom tre veckor, senast den 11 oktober 2023, till Riksidrottsnämnden.

Sidan publicerades: 26 september 2023