Riksidrottsnämndens beslut gällande Daniel Johansson

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Namn: Daniel Johansson
Förening: Carlstad Crusaders AFC
Provtagningstillfälle: Träning
Dopingförseelse:Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).
Förbjuden substans: Metandienon

Bakgrund

Riksidrottsförbundet genomförde den 14 oktober 2019, en dopingkontroll beträffande Daniel Johansson vid träning i Våxnäshallen i Karlstad.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll metandienon.

Dopingnämnden beslutade enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.1.1 IDR, stänga av Daniel Johansson under tiden från och med den 31 oktober 2019 till och med den 30 oktober 2023 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Daniel Johansson får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Beslut

Riksidrottsnämnden avslår Daniel Johansson överklagande, vilket innebär att Dopingnämndens beslut står fast.

Sidan publicerades: 17 november 2022