Riksidrottsnämndens beslut gällande Anton Wall

Sidan uppdaterades: 17 augusti 2023

Meddelat den 4 augusti 2023

Namn: Anton Wall

Förening: Halmstad Fight Academy IF

Provtagningstillfälle: Utanför tävling  

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).  
 

Förbjuden substans: Metandienon

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 6 februari 2023, en dopingkontroll beträffande Anton Wall i bostaden. Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet visade förekomst av metandienon.

Anton Wall har varit avstängd enligt artikel 7.4.1 IDR sedan den 7 mars 2023. Avstängningstiden ska därför räknas från och med den dagen.

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.1 i IDR, att i enlighet med artikel 10.2.1.1 IDR, stänga av Anton Wall under tiden från och med 7 mars 2023 till och med 6 mars 2027 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.  

Anton Wall får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.  

Beslut

Riksidrottsnämnden avslår Anton Walls överklagande. Dopingnämndens beslut står därför fast.


Sidan publicerades: 4 juli 2023