Riksidrottsnämndes beslut gällande Alexander Ribbfors

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Namn: Alexander Ribbfors
Förening: Göteborgs Rugbyförening
Provtagningstillfälle: Utom tävling
Dopingförseelse: Underlåtenhet att lämna dopingprov (artikel 2.3 Idrottens Antidopingreglemente).

Dopingkommissionen har i anmälan den 30 augusti 2019 uppgett att Alexander Ribbfors kallades till dopingkontroll den 23 april 2019 på Välens Idrottsplats i Frölunda men att han avvek från platsen och underlät att lämna dopingprov.

Dopingnämnden beslutade enligt artikel 2.3 IDR att, i enlighet med artikel 10.3.1 och 10.11.1 IDR, stänga av Alexander Ribbfors under tiden från och med 1 september 2019 till och med den 31 augusti 2023 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Alexander Ribbfors får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Beslut

Riksidrottsnämnden avvisar överklagandet. Dopingnämndens beslut står därmed fast.

Sidan publicerades: 17 november 2022