Riksidrottsnämndens beslut gällande Albin Lundqvist

Sidan uppdaterades: 28 november 2023

 

Namn: Albin Lundqvist

Förening: Arvidsjaur Motorsällskap

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: Terbutalin

Bakgrund

Antidoping Sverige har i anmälan den 28 juni 2023 till Dopingnämnden uppgett att den 1 april 2023, genomfördes en dopingkontroll beträffande Albin Lundqvist i anslutning till en tävling på Höghedens Motorstadion i Älvsbyn. Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll Terbutalin.

Dopingnämnden beslutade den 28 augusti 2023 i enlighet med artikel 2.1 IDR och i enlighet med artikel 10.2.2 IDR och artikel 10.6.1.1 IDR, stänga av Albin Lundqvist under perioden från och med den 28 augusti 2023 till och med den 27 november 2023 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation. Albin Lundqvist får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag.

Antidoping Sverige överklagade Dopingnämndens beslut och yrkade att Riksidrottsnämnden skulle bestämma avstängningstiden till 8 månader. Albin Lundqvist motsatte sig ändring av Dopingnämndens beslut.


Beslut

Riksidrottsnämnden avslår avslog Antidoping Sveriges överklagan, vilket innebär att Dopingnämndens beslut står fast.


Sidan publicerades: 28 november 2023