Idrottsombudsmannen

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Idrottsombudsmannen ska verka för att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund efterlevs inom idrottsrörelsen. Idrottsombudsmannen kan du vända dig till om du exempelvis känner dig otrygg i din idrottsmiljö eller om du har frågor om idrottsrörelsen.

Idrottsombudsmannen (IO) har två anställda. IO är en del av Riksidrottsförbundet, men har samtidigt en självständig funktion. IO tar emot uppgifter, ger råd och vägledning. IO utreder ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligt kap 14 RF:s stadgar (om bestraffning). IO hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott. IO hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten.

Idrottsombudsmannens uppgifter är att:

  • ge föreningar och enskilda föreningsmedlemmar vägledning och information i värdegrundsfrågor inom idrottsrörelsen,
  • företräda och tillvarata föreningar eller enskilda föreningsmedlemmars rättigheter enligt RF:s eller specialidrottsförbunds (SF:s) stadgar,
  • Idrottsombudsmannen har i sin verksamhet följande begränsningar: vägledning och information ska avse förhållanden inom idrottsrörelsen.

Sekretess och offentlighet

Ärende som påkallats hos Idrottsombudsmannen är inte offentligt och handlingar eller uppgifter lämnas inte ut på begäran.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022

Telefontider

Tisdagar och torsdagar kl. 9–12

Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon. Skicka e-post så återkommer vi.