Hand som håller en mobiltelefon

Digitaliseringsstöd

Sidan uppdaterades: 7 november 2022

Riksidrottsförbundet erbjuder metodstöd inom digitaliseringsfrågor för att stötta specialidrottsförbundens strategiska ledning att nå långsiktig, hållbar och självständig utveckling. Metodstödet har etablerats under hösten 2022 och erbjuds samtliga medlemsförbund fram till sommaren 2023.

Omfattning

Stödet inom digitaliseringsfrågor kommer att vara på en strategisk nivå och erbjudas samtliga specialidrottsförbund fram till sommaren 2023. Initialt arbetar en person, Anders Ferrari på Riksidrottsförbundet, med dessa frågor.

Målsättning med stödet

Att specialidrottsförbunden får hjälp med att ta fram

  • en målsättning för sitt digitaliseringsarbete
  • en strategi för sitt digitaliseringsarbete
  • en handlingsplan för att jobba mot målet

Tillvägagångssätt och förväntningar

Kontakta anders.ferrari@rfsisu.se för initial kontakt och planering.

Specialidrottsförbund som vill nyttja stödet bör göra en kartläggning av verksamheten och förändringsbehov för att nyttja tiden effektivt. Inför att vi startar processen så behöver specialidrottsförbundet engagera och frigöra tid för nyckepersoner, och när vi når ett resultat, integrera det i ordinarie verksamhet.

Detta stöd är ingen snabb korrigering av befintlig IT-miljö utan en möjlighet att få en realistisk förväntan och målbild, en strategi att jobba utifrån och en möjlighet att identifiera insatser för att nå målbilden.

Arbetet utformas så att det ger stöd i det som är viktigt för specialidrottsförbundets pågående digitaliseringsresa. Några aktiviteter kan vara

  • att formulera målsättning och strategi för fortsatt digitaliseringsarbete
  • att utifrån strategi och nuläge, identifiera insatser samt prioritera och formulera en handlingsplan
  • att synka strategi, målbild och insatser mot Riksidrottsförbundets pågående digitaliseringsresa så att de insatser som utförs matchar med idrottsrörelsens framtida digitala ekosystem
  • i hur man kan tänka kring upphandling och systemutveckling m.m.

Vad händer nu?

Det material som har använts i de första arbetena förpackas som mallar och publiceras på denna sida inom kort.

Resultatet från pilotprojektet och stödet i sin helhet kommer presenteras för samtliga förbund i nyhetsbrev, på SF-stöds forum och på Riksidrottsförbundet digitaliseringsforum.

Sidan publicerades: 7 november 2022