Två personer tar i hand

Integration

Sidan uppdaterades: 15 mars 2023

Integrationen innebär möjligheten att läsa in data till och läsa ut data från IdrottOnline.

Exportera data från IdrottOnline

Idag har ca 30 specialidrottsförbund kopplat ihop IdrottOnline med sina tävlingsadministrativa system (TA).

Det är endast specialidrottsförbunden (SF) som kan nyttja denna tjänst.

Genom exporten kan data hämtas från föreningen och förbundet. Den data som kan hämtas är organisationsuppgifter samt medlemsregister. Det går endast att hämta ut data från de organisationer som har godkänt integrationen i IdrottOnline.

Kopplade förbundstävlingssystem

Importera data för LOK-stöd

Förbund och anslutna partners kan importera data till IdrottOnline via en import-tjänst; Importer. Det är en filöverföring (XML) via SFTP. Medlemmar, aktiviteter och kopplade organisationer kan importeras.

Importera data till IdrottOnline

Riksidrottsförbundets integrationsplattform och API:er

Riksidrottsförbundets integrationsplattform erbjuder externa system en modern integrationsmöjlighet till befintliga funktioner i IdrottOnline.

De första API:erna fokuserade på att stödja Riksidrottsförbundets, SISU Idrottsutbildarnas och SF:s arbete med nya hemsidor. API:er för följande tre tjänster relevanta för hemsidebytet finns nu tillgängliga för anslutande parter att använda för utveckling:

  • Sök organisation: Används för att hitta kontaktinformation till idrottens organisationer.
  • Sök utbildning: Används för att söka utbildningar från IdrottOnlines utbildningsmodul.
  • Ansökan om namnbyte: Används av en förening som vill byta namn.

Information om pågående utvecklingsarbete hittar du på denna sida

Få tillgång till Riksidrottsförbundets API:er

Läs mer om vilka API:er som finns tillgängliga för anslutande parter att använda för utveckling och hur du går tillväga för att få tillgång till dessa.

VI har samlat all information på Riksidrottsförbundets API:er.

För er som hellre länkar till en befintlig lösning

Följande tjänster finns tillgängliga på rf.se att länka till för de som inte kan eller vill utveckla en egen version:

  1. Sök organisation
  2. Sök utbildning (SISU)
  3. Sök utbildning (SF)
  4. Ansökan om namnbyte
  5. Föreningsansökan: används av en förening som söker medlemskap i ett SF.
  6. Ansök om medlemskap i medlemsorganisation: Används av en förening som söker medlemskap i en medlemsorganisation under SISU Idrottsutbildarna.

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

Riksidrottsförbundets API:er

Har du frågor om Riksidrottsförbundets API:er eller vill du veta hur du får tillgång till dem?

IdrottOnline support

Här får du svar på frågor, information om driftsstörningar och kontaktuppgifter till IdrottOnline supporten.