Idrottsfysiologi

Sidan uppdaterades: 12 oktober 2022

Aktiva på elitnivå kan få stöd i sin fysiologiska utveckling genom tester, träningsrådgivning och utbildning av resurspersoner vid Riksidrottsförbundets (RF) Laboratorium för Prestationsutveckling (RLP) på Bosön. För att beviljas stöd krävs en dialog med mellan RF och specialförbundets (SF) landslagsledning.

En modell är att hela landslag samlas för test och rådgivning/utbildning eller att ett träningsläger kompletteras med personellt stöd för träning, tester, mätning, rådgivning eller utbildning. Aktiva kopplade till ett landslag kan också efter överenskommelse komma enskilt eller i mindre grupper. Laboratoriet har utrustning för avancerade fysiologiska och biomekaniska mätningar som kan utföras i någon av Bosöns lokaler eller ute i fält vid träning eller tävling. Vi har medarbetare med goda kunskaper och erfarenheter och vi har ändamålsenlig utrusning för verksamheten.

Forskning och utveckling (FoU) av mätmetoder, mätutrustningar och träningsstudier har en särskild ställning och därför finns möjligheter till utveckling av specifika tester och träningskoncept för olika SF. Laboratoriemiljön erbjuder fördelaktiga utbildningsmöjligheter för att kunna förklara fysiologiska fenomen för aktiva och tränare före, under och efter test.

Inne på RLP finns bland annat ett klimatrum som är avsatt för att skapa fiktiva omgivningsklimat. I unika miljöer där temperatur, luftfuktighet och höjdmeter justeras, kan träning och tester genomföras utifrån olika förutsättningar och syfte för idrottaren. Klimatrummet har möjligheten att anpassas till temperatur från +12°C till +40°C, luftfuktighet från 35 procent till 90 procent och höjdmeter över havet 0 till 5 750 meter

"Mätplatsträning" är en speciell modell där mindre grupper (3–5 personer) under ledning av RF och SF:s egna tränare genomför perioder med kontrollerad träning. Här sker noggrann uppföljning av rörelser som videofilmas, och arbets- och vilomoment med olika fysiologiska mätningar.

Vi samarbetar med ett antal andra kompetenscentrum i landet där det också finns möjlighet till motsvarande tjänster.

Sida vid sida med elit- och landslagsidrottare erbjuds vetenskapligt baserade tester och mätningar samt kompetent rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.

Läs mer om Bosöns tränings- och testanläggning

Exempel på idrottsfysiologiska tjänster

  • Idrottsspecifika tester
  • Uthållighet-, styrke- och snabbhetstester
  • Teknikanalys
  • Kroppssammansättning
  • Mätplatsträning/Gruppträning
  • Träningsrådgivning (individuellt eller i grupp)
  • Utbildning speciellt i fysiologi, träningslära och mätmetodik (teoretiskt och praktiskt)

I syfte att stötta SF i samling och analys av data inom sin idrott har avdelningen Elitidrott ett avtal med ett Athlete Management System - Smartabase. För SF finns nu en möjlighet att tillsammans med RF Elitidrott bättre samla och analysera sin data för med större säkerhet leda respektive idrott till positiv utveckling.

För att ytterligare öka idrottarens möjlighet till prestationsutveckling samarbetar vi nära med våra övriga kompetensområden idrottspsykologi, idrottsnutrition och idrottsmedicin.

För att ta del av detta stöd behöver din landslagsledning (förbundskapten eller motsvarande) kontakta liselotte.ohlson@rfsisu.se, chef för Elitidrottsstöd på RF.

Sidan publicerades: 7 oktober 2022

Kontakt

Daniele Cardinale

Prestationsutvecklare Idrottsfysiologi

08-699 66 65

För SF (grupper kopplade till SF)