Hoppa till sidans innehåll

Idrottenskungörelser

Välkommen till Riksidrottsförbundets officiella plats för kungörelser

Här publicerar RF bestraffningsbeslut enligt idrottens antidopingreglemente och RF:s stadgar.

Här finns också kallelser till idrottens årsmöten.  Anmälan av årsmöten skickas till This is a mailto link. Ange vilket förbund årsmötet avser, datum, start- och sluttid samt plats för mötet.

Ny dopinglista gäller från 1 januari 2016

Dopinglista 2016 på svenska

Ny hantering kring publicering av bestraffningar gällande doping fr o m 2016

Mer detaljerad information ges nu om dopingförseelser för idrottsutövare på nationell och internationell nivå.

För övriga idrottsutövare vars namn publiceras specificeras inga detaljer om dopingförseelsen.
Bestraffningar antidoping

Stadgar och regler

gavel

Idrottens antidopingreglemente 
RF stadgar

Ansvarig utgivare: Stefan Bergh, RF
Utfärdat av: Myndigheten för radio och tv
Kontakt: This is a mailto link